Sinüzel Ritimler

SİNÜZEL RİTİMLER

Bu çalışmamızda sizlere Sinüzel Ritimleri kısa ve öz bir şekilde örneklendirme ile anlatmaya çalışacağız.

SİNOATRİYAL (SA) NOD

 • Sinoatrial (SA) Nod: Kalbin sağ atriumunun üst arka kısmında yer alan sinir topluluğudur.
 • Kalbin doğal pacemaker’ıdır (pil)
 • SA Noddan çıkan impuls (uyarı) sağ atriuma ve sol atriuma yayılarak atriumların depolarize olmasına sebep
  olur.
 • Atriumların depolarizasyonu EKG’de P dalgası olarak.

 

P DALGASININ MORFOLOJİSİ

 • P dalgasının pozitif, kubbemsi görünümde (2,5 mv’dan küçük) olması gerekmektedir.
 • Sağ ve sol atriyal dalgalar birleşerek P dalgasını meydana getirir.
 • P dalgasının ilk 1/3’ü sağ atriyal aktivasyona, son 1/3’lük kısmı sol atriyal aktivasyona karşılık gelir. Ortadaki 1/3’lük kısım ise her ikisinin kombinasyonudur.
 • P dalgasının normal morfolojide olması uyarının sinoatrial (SA) noddan çıktığını gösterir.
 • Bir ritimde P dalgası varsa ritim sinüs kaynaklıdır ve %80 sinüzel olarak adlandırılır.
 • P dalgasının yapısı değişmişse uyarı atriumun herhangi bir odağından çıktığını göstermektedir ve ritim atrial ritim olarak değerlendirilir.

 

NORMAL SİNÜS RİTMİ

 • SA Nod kaynaklı bir ritimdir.
 • Kalbin tüm iletim sistemi normal olarak çalışmaktadır.
 • P dalgasının morfolojisi normaldir. (Pozitif kubbemsi görünmde)
 • Hız 60-100 arasındadır.
 • Ritim düzenlidir.
 • Her Pye bir QRS yanıtı olmuştur.
 • PR mesafesi 0.20sn altındadır.
 • QRS 0.12sn altındadır.
 • ST segmenti izoelektrik hattadır.
 • T dalgası pozitiftir.

 

DEĞERLENDİRME

 • aVR: Negatif
 • Düzen: Düzenli
 • Hız: 18kk 1500/18=83
 • P Dalgası: Pozitif, normal
 • PR İnvertali: 4 küçük kare, normal
 • Her P’ye QRS çıkmış mı? Evet
 • QRS: Dar
 • ST Segmenti: İzoelektrik hatta
 • T Dalgası: Pozitif
 • Tanı: Normal Sinüs Ritmi
 • Tedavi:

 

SİNÜS BRADİKARDİ

 • SA Nod kaynaklı bir ritimdir.
 • P dalgasının morfolojisi normaldir. (Pozitif kubbemsi görünümde)
 • Hız dakikada 60’ın altındadır.
 • Ritim düzenlidir.
 • Her Pye bir QRS yanıtı olmuştur.
 • PR mesafesi 0.20sn altındadır.
 • QRS 0.12sn altındadır.
 • ST segmenti izoelektrik hattadır.
 • T dalgası pozitiftir.

 

DEĞERLENDİRME

 • aVR: Negatif
 • Düzen: Düzenli
 • Hız: 31kk 1500/31=48
 • P Dalgası: Pozitif, normal
 • PR İnvertali: 4 küçük kare, normal
 • Her P’ye QRS çıkmış mı? Evet
 • QRS: Dar
 • ST Segmenti: İzoelektrik hatta
 • T Dalgası: Pozitif
 • Tanı: Sinüs Bradikardisi
 • Tedavi: Bradikardi algoritması

 

SİNÜS TAŞİKARDİ

 • SA Nod kaynaklı bir ritimdir.
 • Kalbin tüm iletim sistemi normal olarak çalışmaktadır.
 • P dalgasının morfolojisi normaldir. (Pozitif kubbemsi görünümde)
 • Hız 100 – 150 arasındadır. (En fazla 160’a kadar çıkabilir.)
 • Ritim düzenlidir.
 • Her Pye bir QRS yanıtı olmuştur.
 • PR mesafesi 0.20sn altındadır.
 • QRS 0.12sn altındadır.
 • ST segmenti izoelektrik hattadır.
 • T dalgası pozitiftir.

 

 

DEĞERLENDİRME

 • aVR: Negatif
 • Düzen: Düzenli
 • Hız: 14kk 1500/14=107
 • P Dalgası: Pozitif, Normal
 • PR İnvertali: 5 Küçük kare ,normal
 • Her P’ye QRS çıkmış mı?: Evet
 • QRS: Dar
 • ST Segmenti: İzoelektrik Hatta
 • T Dalgası: Pozitif
 • Tanı: Sinüs Taşikardisi
 • Tedavi: Taşikardi Algoritması

SİNÜS ARİTMİSİ

 • SA Nod kaynaklı bir ritimdir.
 • Kalbin tüm iletim sistemi normal olarak çalışmaktadır.
 • P dalgasının morfolojisi normaldir. (Pozitif kubbemsi görünümde)
 • Ritim düzensizdir.
 • Her Pye bir QRS yanıtı olmuştur.
 • PR mesafesi 0.20sn altındadır.
 • QRS 0.12sn altındadır.
 • ST segmenti izoelektrik hattadır.
 • T dalgası pozitiftir.
 • Genellikle inspirasyon ve ekspirasyon esnasında kalbe uygulanan basınç farkından oluşur.

 

DEĞERLENDİRME

 • aVR: Negatif
 • Düzen: Düzensiz
 • Hız: 80
 • P Dalgası: Pozitif, normal
 • PR İnvertali: 4 küçük kare, normal
 • Her P’ye QRS çıkmış mı?: Evet
 • QRS: Dar
 • ST Segmenti: V2-V3 eleve
 • T Dalgası: Pozitif
 • Tanı: Sinüs Ritmi Aritmisi
 • Tedavi:

SİNÜZEL BLOK

 • SA Nod kaynaklı bir ritimdir.
 • Sinoatrial nod 1 atım çıkarması gereken yerde atım çıkarmaz.
 • Atımın olmadığı blok kısmının RR mesafesi normal RR mesafesinin 2 katına eşittir.
 • P dalgasının morfolojisi normaldir. (Pozitif kubbemsi görünümde)
 • Ritim orjinde düzenli / düzensizdir.
 • Her Pye bir QRS yanıtı olmuştur.
 • PR mesafesi 0.20sn altındadır.
 • QRS 0.12sn altındadır.
 • ST segmenti izoelektrik hattadır.
 • T dalgası pozitiftir.

 

DEĞERLENDİRME

 • aVR: Negatif
 • Düzen: Düzensiz
 • Hız: 80
 • P Dalgası: Pozitif, normal
 • PR İnvertali: 3,5 küçük kare, normal
 • Her P’ye QRS çıkmış mı?: Evet
 • QRS: Dar
 • ST Segmenti: İzoelektrik hatta
 • T Dalgası: Pozitif
 • Tanı: Sinüzel Blok
 • Tedavi: Semptomatik

 

SİNÜZEL ARREST / PAUSE (DURAKLAMA)

 • SA Nod kaynaklı bir ritimdir.
 • Sinoatrial nod atım çıkarması gereken yerde 2 den fazla atım çıkarmaz.
 • Atımın olmadığı blok kısmının RR mesafesi normal RR mesafesinin en az 3 katından fazladır. (Eşit olma zorunluluğu yoktur.)
 • P dalgasının morfolojisi normaldir. (Pozitif kubbemsi görünümde)
 • Ritim düzenlidir.
 • Her Pye bir QRS yanıtı olmuştur.
 • PR mesafesi 0.20sn altındadır.
 • QRS 0.12sn altındadır.
 • ST segmenti izoelektrik hattadır.
 • T dalgası pozitiftir.

 

DEĞERLENDİRME

 • aVR: Negatif
 • Düzen: Düzensiz
 • Hız: 110
 • P Dalgası: Pozitif, normal
 • PR İnvertali: 4 küçük kare, normal
 • Her P’ye QRS çıkmış mı?: Evet
 • QRS: Dar
 • ST Segmenti: İzoelektrik hatta
 • T Dalgası: Pozitif
 • Tanı: Sinüzel Arrest / pause
 • Tedavi: Atropin yanıt alınamazsa Pacemaker

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir