ATRİOVENTRİKÜLER (AV) BLOKLAR

ATRİOVENTRİKÜLER (AV) BLOKLAR

 • AV Blok; AV Nod’a Sinoatrial noddan gelen uyarının ventriküle geç iletilmesi yada iletilmemesidir.
 • Uyarı ventriküle geç iletilince “PR Mesafesi 0.20sn üzerine” çıkar.
 • Uyarı ventriküle iletilmediğinde “QRS yanıtı olmayan P dalgası” görülür.

 

P-R İntervali 0.20 sn üzerinde yada Her P’ye QRS yanıtı olmamış 

AV BLOKLARIN SEBEPLERİ

 • Myokard infarktüsü (Genellikle inferior)
 • AV düğümü bloke eden ajanlar (ör. Kalsiyum kanal blokerleri, beta blokerler, digoksin vs.)
 • Artmış vagal tonus (ör.atletler)
 • Myokardit
 • Hiperkalemi
 • Kardiyak ameliyatı takiben olabilir.

 

1. DERECE AV BLOK 

 • AV Nod uyarıları düzenli olarak geç iletmektedir.
 • PR Mesafesinin 0.20sn (5 küçük kare) üzerinde ve eşit olduğu AV Bloktur.
 • Ritim düzenlidir.
 • Tedavi gerektirmez.

 

ETİYOLOJİ

(NEDEN OLAN FAKTÖRLER)

 • Artmış vagal tonus
 • Atletik egzersiz
 • İnferior MI
 • Mitral kapak ameliyatı
 • Miyokardit
 • Hipokalemi
 • AV düğüm bloke eden ilaçlar (beta blokerler, kalsiyum kanal blokerleri, digoksin vs. )
 • Normal varyant olabilir.

EKG DEĞERLENDİRME

 • aVR: Negatif
 • Düzen: Düzenli
 • Hız: 21 kk 1500/ 21 kk= 71
 • P Dalgası: Pozitif, Normal
 • PR İnvertali: 7,5-8 küçük kare
 • Her P’ye QRS çıkmış mı? : Evet
 • QRS: Dar
 • ST Segmenti: İzoelektrik hatta
 • T Dalgası: Pozitif
 • Tanı: 1. Derece AV Blok
 • Tedavi: Semptomatik

 

2.DERECE AV BLOK

2. DERECE AV BLOK MOBİTZ TİP 1 (WENCKEBACH FENOMENİ)

 

 • P-R mesafesi gittikçe uzar ve bir P’ye QRS yanıtı çıkmaz.
 • Ritim düzensizdir.
 • Hipoperfüzyona (bradikardi vs) sebep olmadıkça tedavi edilmez.
 • Bradikardi geliştiğinde genellikle atropine yanıt verir.
 • Genellikle geçicidir ve akut inferior MI, digoksin zehirlenmesi, miyokardit veya kardiyak cerrahi sonrası görülür.

ETİYOLOJİ

(NEDEN OLAN FAKTÖRLER)

 • İlaçlar: beta blokerler, kalsiyum kanal blokerleri, digoksin, amiodaron
 • Artmış vagal tonus (ör.atletler)
 • İnferior MI
 • Miyokardit
 • Kardiyak ameliyatı takiben (mitral kapak tamiri, fallot tetratolojisi tamiri)

EKG DEĞERLENDİRME

 • aVR: Negatif
 • Düzen: Düzensiz
 • Hız: 8 x 10 = 80
 • P Dalgası: Pozitif, Normal
 • PR İnvertali: Gittikçe artıyor
 • Her P’ye QRS çıkmış mı?: Yanıtsız P’ler var
 • QRS: Dar
 • ST Segmenti: İzoelektrik hatta
 • T Dalgası: Pozitif
 • Tanı: 2. Derece Mobitz Tip 1 AV Blok
 • Tedavi: Semptomatik (Hız normal)

 

 

2. DERECE MOBİTZ TİP 2 AV BLOK

 • P-R mesafesi eşittir (kısa yada uzun olabilir) ancak her P’ye QRS yanıtı çıkmaz.
 • Ritim düzensizdir.
 • Mobitz II, Mobitz I’e göre daha yüksek hemodinamik risk, daha ciddi bradikardi ve 3. derece tam kalp bloğuna ilerleme riski taşır.
 • Hemodinamik instabilite aniden ve beklenmedik şekilde başlayabilir ya da ani kardiyak ölüme neden olabilir.
 • Akut MI eşlik ettiği durumlarda 3. derece AV bloğa geçme olasılığı yüksektir.
 • Mobitz II, kardiyak monitörizasyon, geçici ve sonra kalıcı pacemaker takılmasını gerektirir.
 • 0,5 Atropine yanıt alınmazsa ve pacemaker varsa 1. doz atropinden sonra transkütenöz external pacemaker uygulamasına geçilmelidir.

ETİYOLOJİ 

(NEDEN OLAN FAKTÖRLER)

 •  Anterior MI
 • Kardiyak cerrahi
 • İnflamatuar durumlar (romatolojik ateş, miyokardit)
 • Hiperkalemi
 • İlaçlar: beta blokerler, kalsiyum kanal blokerleri, digoksin, amiodaron.

 

EKG DEĞERLENDİRME

 • aVR: Negatif
 • Düzen: Düzensiz
 • Hız: 70
 • P Dalgası: Pozitif, Normal
 • PR İnvertali: Eşit – 5,5 küçük kare
 • Her P’ye QRS çıkmış mı?: Yanıtsız P’ler var
 • QRS: Dal Bloklu
 • ST Segmenti: İzoelektrik hatta
 • T Dalgası: Pozitif
 • Tanı: 2. Derece Mobitz Tip 2 AV Blok
 • Tedavi: Semptomatik (Hız normal), yakın takip yap, Bradikardi gelişirse 0,5 Atropin uygula, yanıt olmazsa pacemaker.

 

3. DERECE AV BLOK (TAM BLOK)

 • Atrium ile Ventrikül arasındaki bağlantı tamamen kopmuştur.
 • P dalgaları ve QRSler birbirinden bağımsızdır.
 • P’ler kendi arasında düzenli, QRSler kendi arasında düzenli olur.
 • Kalp dolaşımı AV Nod’un (20-40 max 60) çıkardığı uyarılar sonucu yada ventriküler extra vurular ile sağlanır.
 • Hastada ventriküler extra vurunun durması sonucunda senkop (eğer kendiliğinden sonlanıyorsa) ya da ani kardiyak ölüm (eğer uzamışsa) görülebilir.
 • Tipik olarak, hastada birbirinden bağımsız bir atriyal ve ventriküler seri oluşur ve ciddi bradikardi ile birlikte görülür, buna da AV disosiasyon denir.
 • 0,5 Atropine yanıt alınmazsa ve pacemaker varsa 1. doz atropinden sonra transkütenöz external
  pacemaker uygulamasına geçilmelidir.

P’LER QRS’İN İÇİNE GİREREK GÖRÜNMEYEBİLİR. (P – P ve R – R MESAFESİ SAYILMALIDIR.)

 

ETİYOLOJİ 

(NEDEN OLAN FAKTÖRLER)

 • Nedenleri ikinci derece Mobitz I ve Mobitz II ile aynıdır. En önemli etiyoloji şunlardır:
 • İnferior miyokard infarktüsü
 • AV düğümü bloke eden ajanlar (ör. kalsiyum kanal blokerleri, beta blokerler, digoksin)
 • İletim sisteminin idiyopatik dejenerasyonu (Lenegre’s veya Lev’s hastalığı)

 

DEĞERLENDİRME

aVR: Negatif
Düzen: Düzenli
Hız: 9 Büyük kare 300/9 = 33
P Dalgası: Pozitif, Normal
PR İnvertali: Yok
Her P’ye QRS çıkmış mı?: Hayır
QRS: Dar
ST Segmenti: İzoelektrik hatta
T Dalgası: Pozitif
Tanı: 3. Derece AV (TAM) Blok
Tedavi: 0.5 atropin yanıt olmazsa pacemaker

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir