Atrial Ritimler

YENİ BAŞLIKTA ATRİAL RİTİMLERİ İŞLEYECEĞİZ.

ATRİAL RİTİMLER

 • Atriumların sinoatrial nod dışındaki bir yada birkaç odaktan çıkan uyarılarca depolarize olmasına atrial uyarılar / ritimler denir.
 • Atrial ritimlerde; atrial depolarizasyon doğal yollarından gerçekleşmediği için “P dalgasının morfolojisinde değişiklik” meydana gelir.
 • EKG değerlendirmesinde “P dalgası var mı? Morfolojisi normal mi?” sorusuna olumsuz yanıt alınan ritimler atrial ritimler açısından değerlendirilmelidir.
 • Atrial ritimler düzenli ve düzensiz olabilir.

 

P DALGASI

 

 

PREMATURE ATRİAL COMPLEX / CONTRACTİON (PAC)

 • Normal kalp atımında atrial bir uyarının Sinoatrial moddan önce uyarı çıkarmasıyla oluşan ritimdir.
 • Uyarı atriumlardan çıktığı için erken gelen ekstra atımın P dalgasının morfolojisi bozulmuştur.
 • Uyarı ventriküle AV Nod vasıtasıyla yayıldığı için QRS dardır.

NEDENLERİ :                                                     TEDAVİ:

1. Anksiyete                                                                1. Tedavi gerektirmez
2. Sempatomimetikler                                             2. Semptomatik tedavi uygulanır
3. Beta agonistler
4. Aşırı kafein
5. Hipokalemi
6. Hipomagnezemi
7. Digoksin toksisitesi
8. Miyokardiyal iskemi

 

DEĞERLENDİRME

 • aVR: Negatif
 • Düzen: Orj. Düzenli / Düzensiz
 • Hız: ? (hesaplayınız) —– (hız hesaplama)
 • P Dalgası: Pozitif, normal / bozulmuş
 • PR İnvertali: Normal
 • Her P’ye QRS çıkmış mı? Evet
 • QRS: Dar
 • ST Segmenti: İzoelektrik hatta
 • T Dalgası: Pozitif
 • Tanı: NORMAL SİNÜS RİTMİ + PAC
 • Tedavi: Gerektirmez +semptomatik

 

ATRİAL TAŞİKARDİ

 • Atriumdaki yada AV Nod çevresindeki bir odaktan ekstra uyarıların 3ten fazla çıkmasıdır.
 • Dakikada 100ün üzerinde olacak şekilde uyarı çıkar ve taşikardi adını alır.
 • Atrial Taşikardide P dalgasının şekli bozulmuştur veya T dalgasına çentik şeklindedir.
 • Atrial Taşikardi düzenli yada düzensiz olabilir.

ETYOLOJİSİ ( SEBEP OLAN FAKTÖRLER)

 • Atriyal taşikardi sıklıkla kalp hastalığı olanlarda görülmektedir.
     
 • Kalp ile ilgili nedenler:
 • İskemik kalp hastalıkları
 • Atriyumlara uygulanan cerrahi girişimler
 • Dijital intoksikasyonu
 • Konjestif kalp yetersizliği
     Kalp dışı nedenler:
 • Kronik obstrüktif akciğer hastalığı,kor pulmonale
 • Metabolik bozukluklar (asidoz,hipertiroidi )
 • Elektrolit bozuklukları
 • Hipoksi
 • Sepsis
 • Solunum yetersizliği
 • Dekompanse akciğer hastalığı
 • Akut alkol intoksikasyonu

ATRİAL TAŞİKARDİ İKİ ŞEKİLDE OLABİLİR:

 1. UNİFOCAL ATRİAL TAŞİKARDİ
 2. MULTİFOCAL ATRİAL TAŞİKARDİ

Ektopik (yerdışı, kendi yerinden başka yerde çıkan) odaklardan çıkan ritimler odak noktalarına göre adlandırılırlar:

 • TEK ODAKLI (UNİFOCAL) – Tek bir ektopik odaktan kaynaklanır; atriyal kompleksler birbirinin aynısıdır.
 • ÇOK ODAKLI (MULTİFOCAL)– İki ya da daha fazla ektopik odaktan kaynaklanır; birden fazla P dalga morfolojisi mevcuttur.

ATRİAL TAŞİKARDİ (UNİFOCAL)

 • Atrial taşikardiye sebep olan kısım atriyumda bulunan tek bir odaktır.
 • Uyarı atriumdan çıktığı için P dalgasının morfolojisi bozulmuştur ve tek odaktan çıktığı için tüm P dalgaları tek tiptir.
 • Uyarıyı çıkaran tek odak kalbi düzenli olarak çalıştırmaktadır.

 

DEĞERLENDİRME

 • aVR: Negatif
 • Düzen: Düzenli
 • Hız: 7,5kk 1500/7,5=200
 • P Dalgası: Morfolojisi bozuk
 • PR İnvertali: P değişmiş, değerlendirilmez
 • Her P’ye QRS çıkmış mı? Değerlendirilmez.
 • QRS: Dar
 • ST Segmenti: İzoelektrik hatta
 • T Dalgası: Pozitif
 • Tanı: ATRİAL TAŞİKARDİ (Unifocal)
 • Tedavi: Dar, düzenli taşikardi tedavisi

MULTİFOCAL ATRİAL TAŞİKARDİ (MAT)

 • Atrial taşikardiye sebep olan kısım atriyumda bulunan bir çok odaktır.
 • Bir QRS bir Atrial atım bir QRS bir atrial atım şeklinde oluşur.
 • Uyarı atriumdan çıktığı için P dalgasının morfolojisi bozulmuştur ve çok odaktan çıktığı için P dalgaları farklı tiptedirler.
 • Uyarıyı çıkaran birçok odak kalbi düzensiz olarak çalıştırmaktadır.

ETYOLOJİSİ (SEBEP OLAN FAKTÖRLER)

 • Atriyal taşikardi sıklıkla kalp hastalığı olanlarda görülmektedir.
  Kalp ile ilgili nedenler
 • İskemik kalp hastalıkları
 • Atriyumlara uygulanan cerrahi girişimler
 • Dijital intoksikasyonu
 • Konjestif kalp yetersizliği
  Kalp dışı nedenler
 • Kronik obstrüktif akciğer hastalığı,kor pulmonale
 • Metabolik bozukluklar (asidoz,hipertiroidi )
 • Elektrolit bozuklukları
 • Hipoksi
 • Sepsis
 • Solunum yetersizliği
 • Dekompanse akciğer hastalığı
 • Akut alkol intoksikasyonu

DEĞERLENDİRME

 

 • aVR: Negatif
 • Düzen: Düzensiz
 • Hız: ?
 • P Dalgası: Morfolojisi bozuk
 • PR İnvertali: P değişmiş, değerlendirilmez
 • Her P’ye QRS çıkmış mı? Değerlendirilmez
 • QRS: Dar
 • ST Segmenti: İzoelektrik hatta
 • T Dalgası: Pozitif
 • Tanı: MULTİFOCAL ATRİAL TAŞİKARDİ (MAT)
 • Tedavi: Dar – Düzensiz Taşikardi Tedavisi 

 

ATRİAL FLUTTER

 • Atrial flutter atrium ile AV Nod arasında bir aksesuar yol ile reentry (döngü) akımı oluşur.
 • Atriumlar her uyarıda depolarize olmak için genişlemeye çalışır AV Nod ise uyarıların bazılarını düzenli yada düzensiz olarak ventriküle iletir. Dolayısıyla düzenli yada düzensiz olabilir.
 • Tedavi: Düzenli yada düzensiz ve taşikardik ise “dar-düzenli yada dar-düzensiz” taşikardi tedavisi uygulanır.
 • Dar QRSler arasında testere diş görünümlü morfolojisi bozulmuş P dalgaları görünmektedir.
 • Atrial Flutter “testere” görünümü olarak tarif edilir.

 • Atrial flutter; Flutter dalgalarına oluşan QRS yanıtına göre 2:1 (2ye 1), 3:1 (3e 1), 4:1 (4e 1) geçişli gibi adlarla adlandırılır.

 

 • Atrial Flutter’da flutter dalgaları trase ters çevrildiğinde de aynı görünümde olur.

 

ETYOLOJİSİ (SEBEP OLAN FAKTÖRLER)

 • Konjenital kalp hastalıkları
 • Mitral/triküspid kapak darlığı ya da yetersizliği
 • Kronik kalp yetersizliği
 • Koroner kalp hastalığı
 • KOAH
 • Kardiyomiyopatiler
 • Kalp ameliyatları sonrası
 • Alkol
 • Kalbi büyüten her türlü tabloda görülür

DEĞERLENDİRME

 • aVR: Negatif
 • Düzen: Düzenli
 • Hız: 23 kk 1500/ 23 = 65
 • P Dalgası: Flutter atımı
 • PR İnvertali: P değişmiş, değerlendirilmez
 • Her P’ye QRS çıkmış mı? Değerlendirilmez
 • QRS: Dar
 • ST Segmenti: Değerlendirilmez
 • T Dalgası: Değişken (Pozitif / Negatif)
 • Tanı: 3:1 GEÇİŞLİ ATRİAL FLUTTER
 • Tedavi: Semptomatik (Hız Normal)

ATRİAL FİBRİLASYON (FİBRİLLATİON)

 • Atrial fibrilasyon atriumların çeşitli yerlerinden sürekli uyarı çıkması sonucu atriumların titreşim (fibrilasyon) şeklinde sürekli kasılması ile adlandırılır.
 • AV Nod atriumlardan gelen sürekli uyarılardan rastgele ventriküle iletir. Dolayısıyla ritim düzensiz olur.

 

 • Atrial fibrilasyonda ventriküler atım dakikada 100ün üzerinde ise Yüksek Ventrikül Yanıtlı Atrial Fibrilasyon (YVAF) olarak adlandırılır. (150 /dk üzerinde tedavi gerektirir.)

 • Atrial fibrilasyonda ventriküler atım dakikada 100ün altında ise Yavaş Ventrikül Yanıtlı Atrial Fibrilasyon olarak adlandırılır. (Tedavi gerektirmez, semptomatik tedavi uygulanır.)

 

ETYOLOJİSİ (SEBEP OLAN FAKTÖRLER)

 • Mitral/aort kapak darlığı ya da yetersizliği
 • Romatizmal kalp hastalığı
 • Akut miyokard infarktüsü
 • Sistemik hipertansiyon
 • Wolf Parkinson White sendromu

 

DEĞERLENDİRME

 • aVR: Negatif
 • Düzen: Düzensiz
 • Hız: ? (Hesaplayınız)
 • P Dalgası: Morfolojisi bozuk / Fibrile
 • PR İnvertali: P değişmiş, değerlendirilmez
 • Her P’ye QRS çıkmış mı? Değerlendirilmez
 • QRS: Dar
 • ST Segmenti: İzoelektrik hatt
 • T Dalgası: Pozitif
 • Tanı: ATRİAL FİBRİLASYON (YVAF)
 • Tedavi: Dar – Düzensiz Taşikardi Tedavisi

SUPRA VENTRİKÜLER TAŞİKARDİ (SVT)

 • AV Nod’un yapısında uyarının ventiküle iletildiği iki yol vardır. Bu yollardan hızlı kısım uyarının iletildiği yerdir.
 • SVT’de kıs ve hızlı yol aşırı hız yüzünden birleşir ve döngü ritmi oluşur.

 • SVT’de ritim düzenlidir ve 140- 250 arası ventriküler uyarı çıkabilir.
 • Aşırı hız yüzünden ST Depresyonu görülebilir. (Patolojik değildir.)
 • Dar-Düzenli Taşikardi tedavisi uygulanır.

 

ETYOLOJİSİ (SEBEP OLAN FAKTÖRLER)

 • Genellikle bazı akciğer hastalıkları ile birlikte görülür
 • KOAH
 • KKY
 • Sepsis
 • Pulmoner ödem

Belirtiler;

 • Çarpıntı,
 • Baş ağrısı,
 • Huzursuzluk,
 • Göğüs ağrısı.

 • aVR: Negatif
 • Düzen: Düzenli
 • Hız: 7 kk 1500 / 7 = 214
 • P Dalgası: Görünmüyor
 • PR İnvertali: Değerlendirilemiyor
 • Her P’ye QRS çıkmış mı? Değerlendirilemiyor
 • QRS: Dar
 • ST Segmenti: Deprese
 • T Dalgası: Pozitif
 • Tanı: SUPRA VENTRİKÜLER TAŞİKARDİ (SVT)
 • Tedavi: Dar – Düzenli Taşikardi Tedavisi

 

WOLFF PARKİNSON WHİTE SENDROMU (WPW)

 • WPW Sendromu doğuştan gelen bir rahatsızlıktır.
 • WPW sendromu hastalarında doğuştan Atrium ile ventrikül arasında AV Nod dışında aksesuar bir yol vardır.
 • Bu aksesuar yol ara ara yada sürekli aktif hale gelebilir.
 • Aktif hale geldiğinde ölümcül ritimlere geçiş yapabileceğinden dikkatli olunmalıdır.

 

 • Wolff Parkinson White Sendromunda delta dalgası oluşur.
 • Delta dalgası P dalgasının bitimiyle QRS’in birleştiği dalga olarak gözlemlenir.
 • Delta dalgası morfolojisnden ziyade Wolff Parkinson White Sendromunda PR aralığını hesaplamak önemlidir.
 • PR İnvertali 0.12 sn (3 küçük kare) altındaysa WPW Sendromu tanısı konur. (Preeksitasyon sendromları alt konu > WPW Sendromu)
 • WPW Sendromu genellikle tedavi gerektirmez ancak ölümcül ritimlere geçme potansiyeli yüksek olduğu için yakın takip ile hızlı transport gerektiren bir ritimdir.

 

ETYOLOJİSİ (SEBEP OLAN FAKTÖRLER)

 • Taşikardi gelişene kadar hastalarda her hangi bir şikayet olmaz. Taşikardi olduğu zaman ise şikayetler, taşikardinin tipine ve ne kadar hızlı olduğuna göre değişiklik gösterir:
 • Çarpıntı hissi
 • Değişik derecelerde göğüs ağrısı
 • Baş dönmesi, göz kararması, terleme, bulantı
 • Senkop
 • Yorgunluk
 • Nefes darlığı
 • Çok nadiren ventriküler fibrilasyon oluşursa kalp durması.

 

DEĞERLENDİRME

 • aVR: Negatif
 • Düzen: Düzensiz
 • Hız: 26 kk 1500 / 26 = 53/dk
 • P Dalgası: Morfolojisi Normal
 • PR İnvertali: 0,12 sn altında
 • Her P’ye QRS çıkmış mı?: Evet
 • QRS: Geniş
 • ST Segmenti: İzoelektrik hatta
 • T Dalgası: Pozitif
 • Tanı: WOLFF PARKİNSON WHİTE SENDROMU
 • Tedavi: Semptomatik, Kardiyoloji olan hastaneye nakil

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir